„Hűsítő Coca-Cola a közös étkezésekhez!” elnevezésű promóció

hivatalos játékszabályzata

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 1. A játék szervezője:

„Hűsítő Coca-Cola a közös étkezésekhez!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.), továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban „Játék”). A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3., a továbbiakban „Lebonyolító”).

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • vásárol legalább egy alkalommal, egyidejűleg minimum 799 (hétszázkilencvenkilenc) Ft értékben a promócióban részt vevő bármilyen, az 1.sz. mellékletben felsorolt kiszerelésű Coca-Cola termékekből (lásd 4. pont és 1.sz. melléklet; a továbbiakban: „Coca-Cola termékek”), és
 • a www.ccjatek.auchan.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban, a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban érvényesen nem vehetnek részt a CocaCola HBC Magyarország Kft. munkatársai, a Lebonyolító, valamint a Szervező marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található, nem az Auchan Magyarország Kft. által üzemeltetett boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező/Lebonyolító a Játékost a játékból kizárja. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító a játékost kötelezően nem értesíti.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2022. augusztus 25. 00:00:00 órától – 2022. szeptember 21. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2022. szeptember 21. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék 4 játékhétből áll (továbbiakban „Játékhét”):

1. Játékhét: 2022. augusztus 25. 0:00:00 – augusztus 31. 23:59:59
2. Játékhét: 2022. szeptember 01. 0:00:00 – szeptember 07. 23:59:59
3. Játékhét: 2022. szeptember 08. 0:00:00 – szeptember 14. 23:59:59
4. Játékhét: 2022. szeptember 15. 0:00:00 – szeptember 21. 23:59:59

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A napi és heti nyeremények sorsolásának részletes leírását a 6.1. pont tartalmazza.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott, az alábbiakban részletezett, a Játékban részt vevő Coca-Cola termékek az 1. sz. melléklet alapján. A választék áruházanként eltérő lehet.

A Játékban kizárólag csak az 1. sz. mellékletben felsorolt Coca-Cola termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása alapján részt vevő Pályázat érvénytelen a Játék szempontjából.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával legalább 799 forint összértékben kell a promócióban részt vevő bármilyen kiszerelésű Coca-Cola termékekből vásárolni.

Ár akció esetén a levonásokkal együtt szükséges elérni egy vásárlás alkalmával a 799 forint összértéket.

A termék értéke szempontjából a bizonylaton szereplő Coca-Cola termék/termékek ára (az esetleges levonást is érvényesítve) az irányadó és nem a bizonylat végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet. A Játékban kizárólag csak az 1. sz. mellékletben felsorolt Coca-Cola termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt termékekből a megadott 799 Ft értékhatár többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő márka termékeiből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges (ahol a felsorolás „opcionálisan” említi az adatszolgáltatást, ott az adatok megadása a Játékos részéről önkéntesen választható lehetőség, az nem kötelező):

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható a kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • opcionálisan választ adhat a „Melyik a kedvenc Coca-Cola üdítőd?” kérdéssel kapcsolatban. A megadott adatokból a promóció végén egy összesített adattábla készül, amely név nélküli adatokat tartalmaz, azaz az egyes Játékosokhoz nem hozzárendelhető.
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját, valamint
 • kifejezetten hozzá kell járulnia a személyes adatainak a Játék lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan megadhatja nevének (titulussal együtt), életkorának és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére. A marketingcélú hozzájárulás megadásakor szükséges a születési dátum kitöltése is az életkorhoz kötött tartalmak (alkohol) miatti nyilvántartási kötelezettség kapcsán. A titulus megadása a név teljessé tétele céljából kezelt információ.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • valamint a Játékos a Weboldalon meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a Játékban részt vevő legalább 799 Ft értékű Coca-Cola termék megvásárlása

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá Pályázatbeküldéseit a Beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 799 Ft értékben a promócióban részt vevő (a 4. pontban részletezve) bármilyen kiszerelésű Coca-Cola termékeket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

A Játéknak nem feltétele a Bizalomkártyával történő vásárlás, azonban nyertesség esetén amennyiben a Bizonylaton látható a Bizalomkártyaszám, akkor a Szervező csakis abban az esetben fogadja el érvényes Pályázatként azt, ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártyaszám megegyezik a Játékos Bizalomkártyaszámával.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 6 db Bizonylatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 30 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Bizonylatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos – függetlenül attól, hogy a megadott számú érvénytelen Bizonylata mellett volt-e érvényes Bizonylata – kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2022. október 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta vagy a magánszemély Játékos nevére kiállított számla, míg az online vásárlás esetén megrendelés és számla került kiállításra. A magánszemély Játékos részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanccjatek@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2022. szeptember 21-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos és egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is maximum 1 db napi nyereményt, 1 db heti nyereményt, és a fődíjat nyerheti meg a Játék teljes ideje alatt.

Egy nyereményről a Nyertes nagyobb összegű nyeremény megnyerése reményében nem mondhat le.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen/tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályzatban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

6.1. Napi és heti nyeremények sorsolása:

Szervező megbízásából a lebonyolító a Játék kezdete előtt, 2022.08.23-án 14:00 órakor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, századmásodpercnyi pontossággal, a Játék időtartamában 08:00 és 22:00 óra között, minden egyes naptári nap tekintetében egy darab (összesen 28 darab), valamint minden egyes Játékhét tekintetében két darab (összesen 8 darab), nyerő időpontot sorsol ki a napi és heti nyereményekre vonatkozóan. A sorsolás nem nyilvános.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi vagy heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn, ünnepnap esetében pedig a következő munkanapon), míg a heti nyeremény nyertesei 2022. szeptember 01-én, szeptember 08-án, szeptember 15-én, szeptember 22-én kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

6.2. Fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolásra 2022. szeptember 27-én 14:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a ccjatek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

1 db Philips termékcsomag & Chefparade utalvány

Philips termékcsomag tartalma: Airfryer XXL HD9650/90  + Viva Collection kompakt konyhai robotgép HR7530/10 + Viva Collection salátakészítő HR1388/80 + Viva Collection kenyérpirító HD2650/90 + Viva Collection ProMix rúdmixer szett HR2656/90.

Chefparade utalvány beváltási feltételek:

Az utalvány érvényessége a nyertessorsolás napján lép életbe, valamint a kiállítástól számított egy évig beváltható. Az egy fős voucherek egymástól függetlenül, a tanfolyamok időpontjának függvényében, tetszőlegesen választott dátumon válthatók be. A nyertes választja ki a tanfolyamot, melyre a vouchert beváltja. A választott kurzusra online tud bejelentkezni, a voucheren található vonalkód/szám megadásával. A 4 fős utalvány 4 darab egy fős voucher formájában kerül kiadásra. A tanfolyamok kötött, előre meghatározott helyszínen kerülnek megtartásra, melyek módosítására egyéni igény alapján nincs lehetőség. A nyertes a tanfolyamra való jelentkezéssel elfogadja a tanfolyam helyszínét is. További információ a beváltással kapcsolatban: https://www.chefparade.hu/hu/page/ugyfelszolgalat-gyakori-kerdesek.

A fődíj esetében 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 2 db Philips Airfryer XXL (összesen 8 db)

HD9650/90 Forrólevegős sütő, Twin TurboStar, 1,4 kg, digitális kijelző, Fekete. Zsiradékeltávolító technológiával és Rapid Air technológiával.

Napi nyeremények:

Naponta 1 db (összesen 28 db) 30.000 Ft értékű Auchan Ajándékkártya

Az ajándékkártyák a kiállítástól számított 1 évig érvényesek, és a magyarországi Auchan áruházak bármelyikében beválthatók.

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A napi és heti nyertesek megállapítását, illetve a fődíj sorsolást követően a Lebonyolító 2 (kettő) alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az általuk a regisztráció alkalmával közölt e-mail címen (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). 

A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére a nyeremény kézbesítésének lebonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti, a vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló számviteli Bizonylat az első értesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabályzat szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 799 Ft értékű a promócióban részt vevő termék, vagy ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártya szám eltér a Játékos Bizalomkártyaszámától stb.) – vagyis Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban leírtaknak, ezáltal érvénytelen, úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játék lezárulását követő 60 (hatvan) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 60 (hatvan) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött regisztrációk és Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban részt vevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat vagy Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, vagy bármely mértékben vagy tekintetben megrongált, sérült, rosszul olvasható Auchan Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének és a vásárlás összegének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A heti és fődíj nyertesek futár által kézbesítve kapják meg nyereményeiket, míg a napi nyertesek postai úton vagy futárkézbesítéssel. A nyertesek előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen is átvehetik nyereményüket.

 

 1. Adók, közterhek és költségek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására a Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a Lebonyolító felé nem támaszthat, kivéve azon eseteket, amelyek kapcsán az igényérvényesítés kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a ccjatek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2022. október 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanccjatek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken és kommunikációs eszközökön, hirdetésekben, a Facebookon, weblapokon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a promócióban részt vevő egyes Auchan áruházakban a promócióban részt vevő Termékekből melyek, milyen mennyiségben, mely időtartam alatt érhetők el.

A Játékban vállalkozások, cégek, egyéb jogi személyek, avagy korlátozott jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezetek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékhoz a heti és fődíj nyereményeket a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. biztosítja.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthetik, a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail és telefon használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékost a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősség terheli. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési- vagy egyéb igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2022. augusztus 25. Szervező

 1. számú melléklet:

A promócióban résztvevő szénsavas Coca Cola üdítő italok.

 

NÉV EAN EA
330 CAN X24 COCA COLA SLEEK HU 5449000214911
330 CAN X24 CHERRY COKE SLEEK HU 5449000214843
330 CAN X24 LEMON COKE SLEEK HU 5449000307590
330 CAN X24 COKE ZERO SLEEK HU 5449000214799
330 CAN X24 COKE ZERO LEMON HU 5449000227041
500 PET X24 COCA COLA HU 54491472
500 PET X12 CHERRY COKE HU 54490697
500 PET X12 COCA COLA LEMON HU 5449000059727
500 PET X12 COKE LIGHT HU 54492387
500 PET X12 CC ZERO CAFFEINE-FREE HU 5449000201935
500 PET X12 COKE ZERO HU 5449000131836
500 PET X12 COKE ZERO LEMON HU 5449000227553
500 PET X12 COKE ZERO VANILLA HU 5449000226457
1.0 PET X12 COCA-COLA 5449000054227
1.0 PET X12 COKE ZERO 5449000133328
1.0 PET X12 COKE ZERO LEMON HU 5449000227560
1.75 PET 1X4 COCA-COLA MP HU 5449000165534
1.75 PET X8 COCA-COLA HU 5449000130389
1.75 PET X8 CHERRY COKE HU 5449000197092
1.75 PET X8 COCA COLA LEMON HU 5449000307583
1.75 PET X8 COCA-COLA LIGHT HU 5449000132468
1.75 PET 1X4 COCA-COLA ZERO MP HU 5449000119964
1.75 PET X8 COCA-COLA ZERO HU 5449000080806
1.75 PET X8 COKE ZERO CINNAMON HU 5449000282033
1.75 PET X8 COCA-COLA ZERO LEMON HU 5449000665492
1.75 PET X8 COKE ZERO VANILLA HU 5449000226426
2.25 PET X8 COCA-COLA HU 5449000025173
2.25 PET X8 COCA-COLA LIGHT 5449000037978
2.25 PET X8 COCA COLA ZERO HU 5449000061768